Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Als u in loondienst werkt en ziek wordt en blijft, komt u mogelijk in de WIA terecht. WIA staat voor 'Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen'. Uw werkgever is verplicht u twee jaar loon te blijven betalen vanaf de eerste ziektedag. In het tweede ziektejaar wordt u gekeurd en worden uw beperkingen vastgesteld. Er wordt een uitkering voor u aangevraagd als u niet in staat bent 65 procent of méér te verdienen van uw oude loon. Het idee daarachter is dat werken werkelijk loont (dat was onder oude WAO veel minder het geval). De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • Bent u twee jaar of langer ziek en meer dan 35% en kunt u (in de toekomst) werken? Dan krijgt u mogelijk WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Hoe hoog de uitkering is, hangt onder meer af van het benutten van uw restverdiencapaciteit. En werken loont!
  • Bent u twee jaar of langer ziek? Kunt u niet of nauwelijks werken en is de kans klein dat u herstelt? Dan krijgt u mogelijk IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

 

Bent u werkgever? Confiance Financieel Advies biedt prima collectieve oplossingen om ervoor te zorgen dat uw werknemers goed verzekerd zijn. Ook verzorgen wij met alle plezier een presentatie voor uw werknemers over de mogelijkheden.

Gespecialiseerd in:

  • Pensioen
  • Echtscheiding & Mediation
  • Hypotheken
  • Inkomensverzekering

Nieuws

Let op: Wijziging adres! || 29-08-17
Let op: We zijn verhuisd naar ons nieuwe kantoorpand ’t Freulekeshuus, gelegen aan de Eindstraat 8,...
Lees verder

Tijdelijke adres wijziging! || 28-05-17
Met ingang van 1 juli 2017 verhuizen wij tijdelijk naar Keizersveld 53a, 5803 AP in...
Lees verder