Eindstraat 8

5801 CR Venray

Eindstraat 8

5801 CR Venray

Echtscheiding & Mediation

Als een vader en een moeder gaan scheiden, heeft dat grote financiële gevolgen voor beide betrokkenen en een grote emotionele impact op hun kinderen. Confiance Financieel Advies kan u in deze lastige periode terzijde staan met advies op het gebied van financiën en met mediation ofwel bemiddeling. Zo komt u tot een emotioneel en financieel bevredigende afwikkeling van een relatie.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) tot een oplossing van uw geschil probeert te komen. De ervaring leert dat conflicten met mediation eerder en vaker worden voorkomen en dat ze sneller worden opgelost dan wanneer de gang naar de rechter wordt gemaakt. Confiance Financieel Advies is gecertificeerd familiemediator.

Convenant

In een convenant leggen de voormalige partners financiële afspraken vast voor de toekomst. Confiance Financieel Advies kan dit convenant voor u opstellen. Daarbij houden we ook eventuele valkuilen in de gaten. Met name qua pensioenregelingen gaat het in convenanten nogal eens mis! Confiance Financieel Advies kent juist deze regelingen op haar duimpje en daar profiteert u van.

Ouderschapsplan & omgangsregeling

Het samen opstellen van een ouderschapsplan cq. omgangsregeling is een verplichting voor ouders die willen scheiden. In het plan staan de gezamenlijke afspraken over de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen: Waar gaan de kinderen wonen? Wie betaalt welke kosten? Hoe gaat het nu met regels en omgangsvormen? Confiance Financieel Advies weet wat er in een goed ouderschapsplan staat en kan u helpen om zo'n plan op te stellen. De totstandkoming van het ouderschapsplan hoeft overigens geen dure aangelegenheid te zijn; als u daartoe bereid bent, mag u het in goed overleg zelf invullen.

Alimentatieberekening

Confiance Financieel Advies kan voor u en uw voormalige partner een alimentatieberekening maken. Die berekening bepaalt de draagkracht van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. Uiteraard gaat het hier om maatwerk: Confiance Financieel Advies verdiept zich in uw beider situatie en komt met een verantwoorde berekening die voldoet aan alle verplichte normen.

© Confiance Advies - 2023
Created by